Onze werkwijze

Op deze pagina kunt u lezen hoe we werken. Alleen officiële hulpverleners kunnen een aanvraag doen via deze website.

Na ontvangst van een aanvraag wordt deze beoordeeld op volledigheid. Als het nodig is vragen wij om meer informatie.

Is er voldoende informatie dan wordt er binnen het bestuur besloten of we met deze aanvraag doorgaan. Is dit een positief besluit, dan maakt één van de bestuursleden een afspraak voor een kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek bespreken we het volgende:

 • wat de doelstelling en werkwijze van onze stichting is.
 • aanvullende informatie over het gezin en dan met name het kind.
 • aanvullende informatie over de huidige financiën van het gezin. We willen graag een recente kopie van het salarisoverzicht.
 • onze samenwerking met de Gemeente Amersfoort, afdeling werk, inkomen en zorg.
 • we stellen de hulpverlener die de aanvraag heeft gedaan op de hoogte van dit gesprek.

Na het bezoek besluit het bestuurslid of het gezin wel of niet in het bestand wordt opgenomen. Vanaf dat moment kan het gezin rekenen op onze steun.

We stellen zowel het gezin als de hulpverlener hiervan op de hoogte.

Als er besloten is dat de kinderen voor een langere periode geholpen worden, zal het bestuurslid contact houden met het gezin.

Onze financiële ondersteuning: Deze ondersteuning is voor maximaal vijf jaar of het stopt als het kind 18 jaar wordt. Deze bedragen worden op vastgestelde momenten overgemaakt:

 • Vakantiegeld : € 175,– per kind, uit te keren voor de start van de zomervakantie
 • Verjaardaggeld: € 80,– in de maand van de verjaardag van het kind
 • Kleedgeld: € 225,– per kind van 3 tot 12 jaar, uit te keren in oktober rondom de herfstvakantie
 • Kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen kleedgeld aanvragen via de gemeente.
 • Eindejaarsuitkering: afhankelijk van het te besteden budget van dat kalenderjaar.
 • Bij een behaald diploma van het voortgezet onderwijs krijgt een kind € 50,–
 • Eventueel een vakantiebungalow in Nederland bij een RCN-park. Als het budget van Het Burgerweeshuis het toelaat, kan een gezin hier maximaal 3 x gebruik van maken.

Vergaderdata

Vergaderingen van het Algemeen Bestuur waarin de aanvragen behandeld worden:
– maandag 5 februari
– maandag 8 april
– maandag 3 juni
– woensdag 11 september
– maandag 21 oktober
– woensdag 11 december

Aanvragen dienen ten minste 10 dagen vóór de vergaderdatum volledig en met alle toelichtingen te zijn aangeleverd.

Lees eerst onze criteria om te kijken of wij u kunnen helpen.

Voldoet u aan onze criteria? Dan kunt u een aanvraag indienen.