Doelstelling

‘Het Burgerweeshuis Amersfoort stelt zich ten doel het verlenen van hulp in elke vorm aan Amersfoortse of uit Amersfoort afkomstige wezen, ter bevordering van hun lichamelijk, geestelijk, cultureel en/of maatschappelijk welzijn’.

Doelgroep

Het Burgerweeshuis Amersfoort richt zich op Amersfoortse weeskinderen en kinderen afkomstig uit eenoudergezinnen in de leeftijd van 3 tot 18 jaar. De kinderen wonen in of zijn afkomstig uit gezinnen  waarin naast financiële problemen c.q. beperkt inkomen ook sprake is van problematiek die de ontwikkeling van het kind bedreigt. Het kan bijvoorbeeld gaan om problematiek bij de ouders van psychische, relationele of sociale aard die invloed heeft op de ontwikkeling van het kind/de kinderen. Uitingsvormen bij het kind kunnen zijn: moeite met het aangaan en/of onderhouden van vriendschappen, teruggetrokken of juist agressief gedrag.
Co-ouderschap  valt buiten onze doelgroep.

In bijzondere gevallen kunnen ook instellingen een aanvraag doen voor projecten die zich richten op bovenstaande doelstelling en doelgroep. De Catharina Soomersprijs geeft hiervoor eens in de 3 jaar gelegenheid.

A.   Algemene criteria tot toekenning

 1. Het kind wordt in zijn (emotionele) ontwikkeling bedreigd. Wij vinden dit het belangrijkste criterium. Beschrijf de situatie van het kind dus zo volledig mogelijk.
 2. Kinderen tussen de 3 tot en met 17 jaar kunnen worden aangemeld.
 3. Het kind staat ingeschreven in de Gemeente Amersfoort en woont thuis.
 4. Het gaat om kinderen zonder ouders of kinderen uit éénoudergezinnen.
 5. Per gezin kunnen wij maximaal 4 kinderen steunen.

B.  Financiële criteria

 1. In het geval van inwonende meerderjarige kinderen, die volledig werken en verdienen en kostgeld betalen, wordt dit kostgeld bij het inkomen meegeteld. Er wordt uitgegaan van een minimum bijdrage van 150 euro kostgeld per maand.
 2. De ouder heeft een inkomen van 120% van het bijstandsniveau (Wet werk en bijstand) of minder.
 3. Een aanvraag kan niet in behandeling worden genomen als de andere ouder of een familielid aanzienlijk financieel bijdraagt aan het gezin.
 4. Alleen een financieel probleem van de ouder is géén motief voor opname in ons bestand.

C. De kleine lettertjes

 1. Aan een aanvraag bij of bijdrage door de Stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. Stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort kan van vermelde criteria afwijken, indien de situatie van het gezin of het kind hiertoe aanleiding geeft.
 3. De betrokken ouder stemt in met deze aanvraag en weet dat er overleg is in het bestuur, met de hulpverlener en met de Gemeente.
 4. Voor afwijzingen wordt geen verantwoording afgelegd.

Start een aanvraag als het gezin aan de criteria voldoet

LET OP!

Het kind wordt in zijn (emotionele) ontwikkeling bedreigd. Wij vinden dit het belangrijkste criterium. Beschrijf de situatie van het kind dus zo volledig mogelijk.