Het Burgerweeshuis Amersfoort:

  • We helpen kinderen van 3 tot 18 jaar uit eenoudergezinnen die opgroeien in armoede én de kinderen worden in hun ontwikkeling bedreigd.
  • We helpen door de gezinnen financiële steun te geven.
  • We geven geld met de verjaardag, voor de vakantie, kleedgeld en een bedrag aan het einde van het jaar.
  • We helpen alleen gezinnen die aan onze criteria voldoen. Informatie hierover vindt u onder het kopje “Lees alle criteria”.

LET OP

Alleen officiële hulpverleners
kunnen een aanvraag doen.

Lees eerst onze criteria om te kijken of wij u kunnen helpen.

Voldoet u aan onze criteria? Dan kunt u een aanvraag indienen.