Stichting Het Burgerweeshuis:

  • helpt kinderen van 3 tot 18 jaar uit eenoudergezinnen die opgroeien in armoedesituaties en in hun ontwikkeling worden bedreigd
  • verleent financiĆ«le steun als het gezin moet rondkomen op of onder bijstandsniveau
  • springt bij als overheid of publieke instellingen niet kunnen helpen
  • geeft kinderen op vastgestelde momenten in het jaar vakantiegeld, kleedgeld, verjaardaggeld en een eindejaarbijdrage.

Onze werkwijze in het kort:

  • Professionele hulpverleners kunnen een aanvraag doen via deze website.
  • Het bestuur behandelt de aanvraag, een bestuurslid brengt advies uit na een huisbezoek bij het gezin.
  • Bij positief besluit: opname is voor maximaal vijf jaar of tot het moment dat het kind 18 jaar is geworden.
Lees eerst onze criteria om te kijken of wij u kunnen helpen.

Als u onze criteria heeft doorgelezen, kunt u een aanvraag indienen.

Wij helpen jaarlijks zo’n 150 kinderen

Onze doelstelling

Stichting Het Burgerweeshuis te Amersfoort verleent financiƫle hulp aan Amersfoortse wezen of jongeren uit onvolledige gezinnen ter bevordering van hun lichamelijk, geestelijk, cultureel en/of maatschappelijk welzijn.

Contact

Stichting het Burgerweeshuis Amersfoort
Postbus 1580
3800 BN Amersfoort
T 06 18545127
E info@burgerweeshuis-amersfoort.nl

Sinds 1550 actief voor kinderen in achterstandssituaties