ANBI-gegevens

Stichting Burgerweeshuis Amersfoort
KvK Eemland nr. 41188383
RSIN/fiscaalnummer: 8017.36.912

 

Meer informatie over ons beleid en onze activiteiten vindt u in de volgende documenten:

Financiële gegevens

Dit zin de financiële gegevens van Stichting Het Burgerweeshuis Amersfoort

Jaarverslag

Meer informatie over onze doelstelling en werkwijze en op welke wijze de inkomsten worden verkregen, kunt u lezen in onze jaarverslagen.