Over ons

 

Stichting Het Burgerweeshuis te Amersfoort verleent financiële hulp aan Amersfoortse wezen of kinderen uit onvolledige gezinnen, ter bevordering van hun lichamelijke, geestelijk, cultureel en/of maatschappelijk welzijn.

Doelstelling van de stichting in hoofdlijnen

  • We verlenen financiële hulp aan Amersfoortse kinderen van 3 tot 18 jaar uit onvolledige gezinnen.
  • We willen ermee bereiken dat ze zichzelf beter kunnen ontwikkelen.
  • Eens in de drie jaar verlenen we financiële hulp aan projecten voor Amersfoortse kinderen in achterstandssituaties via de Catharina Soomersprijs.

We verlenen géén financiële hulp als de overheid of een publieke instelling dat kan doen.

Bestuur (regenten en regentessen) in 2023

Dhr. mr. A. Veldhuizen (voorzitter)
Dhr. ir. G.W. van Hoogevest (vice-voorzitter en penningmeester)
Mevr. drs. C.E.J. de Neef (secretaris)
Mevr. M. Berendsen
Mevr. drs. H.F.M. Bode
Mevr. drs. R. Bouma
Mevr. F. Buys
Mevr. drs. G. Hartveld
Mevr. S. Groeliker
Dhr. J.C. Kodde
Dhr. J. Koopman
Dhr. A. Stekelenburg

De bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen revenuen voor hun inzet en bijdragen.

Donaties

Het is mogelijk om het Burgerweeshuis te ondersteunen met uw gift. Alvast hartelijk bedankt.

Het Burgerweeshuis in Amersfoort

Achtergrond van de stichting

In 1550 werd het Burgerweeshuis in Amersfoort opgericht ten behoeve van de opvang van weeskinderen. Tot 1932 heeft de stichting een weeshuis geëxploiteerd, voor het overgrote deel van de tijd in het voormalige klooster de Mariënhof. Na de sluiting van het weeshuis werden de revenuen van het kapitaal van de stichting gebruikt om de maatschappelijke functie genoemd onder de doelstelling te kunnen vervullen.

Het bestuur vergadert hedentendage nog steeds in de historische Regentenkamer van het voormalige weeshuis aan de Zuidsingel.

 

Meer weten over de organisatie / Regenten en regentessen

De administratie wordt verzorgd door:
Dhr. B. Verheij – financiële administratie en contact met huurders/pachters
Mevr. C. Nonkes – secretariële ondersteuning, gegevensbeheer en aanvragen
Postbus 1580, 3800 BN Amersfoort
E info@burgerweeshuis-amersfoort.nl
T 06 – 18545127

 

Steun

Het werk van de Stichting Het Burgerweeshuis werd in 2020 ondersteund door medewerking van o.a. de volgende organisaties:

  • Stichting Kinderfonds Van Dusseldorp
  • K.F. Hein Fonds
  • Stichting Elise Mathilde Fonds
  • Stichting Armoedefonds
  • Rotary Amersfoort
  • Sociaal Cultureel Fonds Amersfoortse Verzekeringen

Andere fondsen

Het Burgerweeshuis participeert in het samenwerkingsverband Pact Sam Sam