Stichting Het Burgerweeshuis looft eens in de drie jaar een prijs uit voor een bijzonder Amersfoorts project voor kinderen in achterstandssituaties. Ook in 2023 zal deze prijs weer uitgereikt worden.

Door een gift van een rijke weduwe, Catharina Soomers, kon in het jaar 1550 de Stichting Het Burgerweeshuis worden opgericht. Er kwam een opvangtehuis waarin ook onderwijs en   werkbegeleiding werden verzorgd voor kinderen zonder ouders. Het oorspronkelijke weeshuis bestaat sinds 1932 niet meer, maar de stichting ondersteunt nog steeds financieel Amersfoortse weeskinderen of kinderen uit éénoudergezinnen die in de knel zitten of dreigen te raken. Een aantal keren per jaar ontvangen zij een bedrag voor hun verjaardag, voor kleedgeld, vakantiegeld en een decemberuitkering. Daarnaast wordt de gezinnen de mogelijkheid geboden een week op vakantie te gaan.

Regelmatig krijgt de stichting ook aanvragen van instellingen die zich bezighouden met de zorg voor kinderen uit Amersfoort in achterstandssituaties. Deze aanvragen kunnen we niet honoreren, omdat ons budget besteed wordt aan de directe hulp aan kinderen. Om toch deze instellingen een hart onder de riem te  steken, reikt het Burgerweeshuis eens in de drie jaar (sinds 2012) de Catharina Soomersprijs uit. Het bedrag is net zo groot als de oorspronkelijke schenking van Catharina Soomers om het weeshuis op te richten, namelijk € 1.500,- .

Instellingen die een bijzonder project organiseren voor kinderen in de knel of in achterstandssituaties kunnen een aanvraag doen en meedingen naar deze prijs. Het moet gaan om kinderen uit de stad Amersfoort. De mogelijkheid tot aanmelden om voor de prijs in aanmerking te komen is vanaf 1 juli geopend. De uitvoering van het project kan plaatsvinden in 2023, maar ook in 2024.

Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen. Een aanvraag dient te zijn voorzien van een projectplan met heldere doelstellingen, een begroting en een tijdsplanning, maar kan juist in zijn beknoptheid krachtig zijn. De aanvraag dient digitaal aangeleverd te worden via e-mail naar info@burgerweeshuis-amersfoort.nl, t.a.v. het secretariaat, mevr. Carla Nonkes en dient voor 1 november 2023 in ons bezit te zijn. Het stellen van aanvullende vragen kan ook via dit mailadres. De prijsuitreiking vindt plaats rond Sinterklaas, aangezien het Burgerweeshuis in vroegere tijden het Sint Nicolaasweeshuis heette.

Eerdere prijswinnaars waren de weekendschool Petje af, de Speel-o-theek Eemland, de VoorleesExpress Amersfoort en ABC Stad. In 2021 kon de prijsuitreiking door Corona helaas niet plaatsvinden.

Op de website van de Stichting Het Burgerweeshuis is meer informatie over onze stichting en haar werkzaamheden te vinden, www.burgerweeshuis-amersfoort.nl.