Stichting het Burgerweeshuis is een vermogensfonds; we beheren een kapitaal dat is gegroeid vanaf de stichting in 1550. Uit de inkomsten van verhuur van ons onroerend goed en beleggingen helpen we elk jaar ruim 150 kinderen uit bijna 90 gezinnen. Het aantal kinderen in ons bestand loopt snel op, de druk op ons fonds neemt toe. Steeds meer gezinnen in de knel weten ons te vinden. Om ook in de toekomst deze hulp te kunnen bieden trachten we ons historisch kapitaal in tact te houden.  Giften van particulieren en bedrijven kunnen ons daarbij helpen. Het maakt dat we de groeiende hulpvragen kunnen blijven steunen op een aanvaardbaar niveau.

ANBI

In tegenstelling tot veel andere fondsen werven wij niet actief sponsoren.  Uw gift zou echter  een waardevolle aanvulling  zijn op ons budget. Omdat wij een ANBI organisatie zijn, kunnen giften  aftrekbaar zijn bij de belastingheffing.  Overleg over een jaarlijkse donatie is uiteraard mogelijk.

Ons banknummer is  NL 44 FVLB 022 6138 429
Ons fiscaal nummer is 8017.36.912
KvK Eemland nr. 41188383

Wij ontvingen de afgelopen jaren giften van particulieren, maar ook van bedrijven of instellingen: Masters of Business, Kringloopcentrum Amersfoort, RCN Vakantieparken.

Namens alle kinderen hartelijke dank voor uw steun.

Sponsoren

De laatste tijd ontvingen we van diverse zijn support voor ons werk:

  • Rotary Amersfoort- Regio kookte € 3600 bij elkaar ten behoeve van ons vakantiefonds.
  • Matchpoint bemiddelde  ipads voor enkele kinderen in ons bestand, Voedselfocus en de  Speelotheek Eemland  via Stater NV
  • Het helpt ons om ons werk voort te zetten, ondanks de toenemend aantal kinderen in ons bestand. Het nationaal fonds Kinderhulp steunt ons met een bijdrage van € 3000,- ten behoeve van ons vakantiefonds.
  • Het RCN met vakantieparken door heel Nederland steunt ons met 10 gratis vakantieweken voor onze gezinnen.

Alle supporters: namens de kinderen heel hartelijk dank.