Stichting het Burgerweeshuis is een vermogensfonds; we beheren een kapitaal dat is gegroeid vanaf de stichting in 1550. Uit de inkomsten van verhuur van ons onroerend goed en beleggingen helpen we elk jaar ruim 150 kinderen uit bijna 90 gezinnen. Het aantal kinderen in ons bestand loopt snel op, de druk op ons fonds neemt toe. Steeds meer gezinnen in de knel weten ons te vinden. Om ook in de toekomst deze hulp te kunnen bieden trachten we ons historisch kapitaal in tact te houden.  Giften van particulieren en bedrijven kunnen ons daarbij helpen.

ANBI

Uw gift zal een waardevolle aanvulling  zijn op ons budget. Omdat we een ANBI organisatie zijn, kunnen giften  aftrekbaar zijn bij de belastingheffing.  Overleg over een jaarlijkse donatie is uiteraard mogelijk.

Ons banknummer is  NL 44 FVLB 022 6138 429
Ons fiscaal nummer is 8017.36.912
KvK Eemland nr. 41188383

We ontvingen de afgelopen jaren giften van particulieren, maar ook van bedrijven of instellingen: Masters of Business, Kringloopcentrum Amersfoort, RCN Vakantieparken. Vesting Finance, Rotary Amersfoort, PCI najaarscollecte, VBC notarissen, Xcellent, het Sociaal Fonds, Afas, Kinderpostzegeld Nederland ROC midden Nederland.

Namens alle kinderen hartelijke dank voor uw steun.

Sponsoren

De laatste tijd ontvingen we support voor ons werk van:

  • Het RCN met vakantieparken door heel Nederland steunt ons met 10 gratis vakantieweken voor onze gezinnen.