Bestuur en regenten

Vanaf de oprichting in 1550 is de bestuurssamenstelling dezelfde: zes vrouwelijke en zes mannelijke bestuursleden, oftewel ‘regenten’. Vroeger hielden de dames vooral toezicht op de voeding en huisvesting, de heren zorgden voor het geld en de leerplaatsen voor de kinderen. Nu zijn bijna alle bestuursleden  contactpersoon voor gezinnen die in ons bestand zijn opgenomen. Ook bezoeken zij gezinnen die een nieuw aanvraag doen om te beoordelen of de kinderen opgenomen kunnen worden in ons bestand.

Regentessen per 1 januari 2018:
Mevr. C.H. Batavier, Mevr. H.F.M Bode,  Mevr. R. Bouma, Mevr. G. Hartveld, Mevr. M.M. van Hensbergen Secretaris,  Mevr. E.C. Ruiter-Overbeeke.

Regenten vanaf 1 januari 2018:
Dhr. R. van Berkel,  Dhr.  A. Dorrestein, Dhr. G.W. van Hoogevest Vice-voorzitter en interim Penningmeester,  Dhr. E Karrenbelt,  
Dhr. H. Kodde  Dhr. A. Veldhuizen  Voorzitter    

De bestuursleden ontvangen geen beloning. De kosten van het secretariaat en de administratie bedragen ongeveer vijftien procent van de jaarlijkse gelden die aan de kinderen in het bestand van de stichting ten goede komen.

Mijn zoon  en ik  willen het burgerweeshuis heel hartelijk bedanken voor de jarenlange steun!!!!!!
Het liefst zou ik een paar keer per jaar met het bestuurslid koffiedrinken bij de Hema met een ontbijt voor 1 euro wat we regelmatig gedaan hebben.

 

Een moeder