Andere fondsen in Amersfoort waar steun kan worden aangevraagd via de
hulpfinder van Pact Sam Sam

Het Burgerweeshuis participeert in het samenwerkingsverband Pact Sam Sam

Boeken:

Het Burgerweeshuis van Amersfoort  door drs. P.J.J.M. Van Wees, ISBN 90-6109-556-5

Een uitgave in de Amersfortia reeks over de historie van het Burgerweeshuis van Amersfoort door drs. P.J.J.M. Van Wees. In december 1550 besloten enkele mannen en vrouwen in Amersfoort een huis voor arme weeskinderen in te richten. Dit boek vertelt de historie van het Burgerweeshuis van Amersfoort door de eeuwen heen, vanaf de oprichting tot aan het heden.

 

 

Wezen en boefjes. Zes eeuwen zorg in wees- en kinderhuizen
Groenveld, J.J.H. Dekker, Th.R.M. Willemse & J.Dane, ISBN 90-6550-553-9

Dit boek gaat over het lot van de ‘wezen en boefjes’ . Dat lag tot in de 19e eeuw in handen van de armenzorg. Die kon zulke kinderen individueel laten grootbrengen of een collectieve opvoeding regelen. Wezen en boefjes richt zich op deze collectieve opvoeding, die tot 1800 plaatsvond in weeshuizen. In de periode daarna werden de wezen van de boefjes gescheiden en ontstonden naast weeshuizen ook opvoedingsgestichten en reddingshuizen. Een zeer leesbare enrijk geïllustreerde geschiedenis.

 

 

Weeshuizen in Nederland.
De wisselende gestalten van een weldadig instituut
door Ingrid van der Vlis, ISBN 90-5730-209-8

Weeshuizen in Nederland is een unieke studie naar de oorsprong en de ontwikkeling van het instituut weeshuis en de achtergronden van de stichtingen die op deze geschiedenis gebouwd zijn. Weeshuizen in Nederland zoekt naar het antwoord en beschrijft de opkomst en evolutie van de wezenzorg in elf Nederlandse steden, één uit iedere provincie.