Aanvragen voor hulp

Op deze pagina kunt u lezen hoe wij werken. Aan het einde van de pagina kunt u een aanvraag starten.

Criteria

Voor het doen van een kansrijke aanvraag is belangrijk dat u de criteria heeft gelezen en een gedegen analyse van de probleemsituatie meestuurt bij de aanvraag. Alleen een financieel probleem binnen een gezin is geen motief voor opname van een kind in ons bestand. Onzorgvuldige aanvragen leveren ernstige vertragingen op in de toekenningsprocedure. Het bestuur vergadert slechts 6x per jaar.

Waar moet u aan voldoen om een aanvraag in te dienen:

 • De aanvraag valt binnen onze doelstellingen
 • De aanvraag wordt gedaan door een officiële hulpverlenende instantie
 • De betrokkene stemt in met het navraag doen bij o.a. de aanmeldende instantie
 • Over afwijzingen wordt geen verantwoording afgelegd.

Wij willen informatie over uw aanvraag graag delen met andere hulporganisaties, daarvoor hebben we de toestemming nodig van degene voor wie de aanvraag wordt gedaan.

En wat gebeurt er dan?

Na ontvangst van een schriftelijk verzoek, wordt de aanvraag beoordeeld op volledigheid zodat we een goede beslissing kunnen nemen. Indien nodig wordt er eerst nadere informatie gevraagd.

Wees daarom volledig. De ervaring leert dat sommige aanvragen worden aangehouden omdat er onvoldoende wordt beschreven hoe het kind in de knel zit of dat aanvullende informatie ontbreekt. Alleen een financieel probleem is géén motief voor opname in ons bestand. Een goede psychosociale analyse van de gezinssituatie draagt bij aan een correcte beoordeling van de aanvraag.

Als er voldoende informatie beschikbaar is wordt de aanvraag besproken in een Algemene Bestuursvergadering. Na instemming van het Algemeen Bestuur wordt er door één van de bestuursleden een huisbezoek gebracht. Daarbij komt aan de orde:

 • informatie over de doelstellingen en werkwijze van de stichting
 • informatie over de sociale context, de schoolsituatie en de familieomstandigheden;
 • de financiële situatie van het gezin.

De rapporteur doet vervolgens verslag en een voorstel in de eerstvolgende Algemene Bestuursvergadering waar vervolgens een besluit wordt genomen.

Het genomen besluit wordt zo spoedig mogelijk, door de administrateur, meegedeeld aan de aanvrager. In het geval van een positieve beslissing wordt daarna het toegekende bedrag overgemaakt.
Als besloten is dat de kinderen voor een langere periode geholpen zullen worden, zal één van de bestuursleden met het gezin de contacten onderhouden. De gegevens van de gezinnen zullen in een vertrouwelijk adressenbestand opgenomen worden.

 

Vergaderdata

Vergaderdata in 2018 waarop aanvragen behandeld worden:

 • maandag 12 februari
 • maandag 9 april
 • maandag 11 juni
 • maandag 10 september
 • maandag 29 oktober
 • maandag 10 december

Aanvragen dienen 10 dagen vóór de vergaderdatum volledig en met alle toelichtingen te zijn aangeleverd.

Lees eerst onze criteria om te kijken of wij u kunnen helpen.

Als u onze criteria heeft doorgelezen, kunt u een aanvraag indienen.

Geef toestemming informatie te delen met de gemeente Amersfoort.