Nederland kampt met alle problemen door het Corona-virus. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven, maar de ondersteuning van Het Burgerweeshuis gaat door, ondanks de Corona-maatregelen. Bent u een éénoudergezin, waarvan de kinderen in de knel komen door (financiële) problemen, neem dan contact met ons op via het Wijkteam. Of bent u zorgverlener bij het Wijkteam of een andere ondersteunende organisatie die bij een gezin thuis komt, waarvan u denkt dat deze broodnodig steun van ons kunnen gebruiken, meldt dan het gezin aan via het aanvraagformulier op onze website.

Ook tijdens deze Corona-periode gaan de bestuursvergaderingen door (wel digitaal!) en wordt er ondersteuning door het Burgerweeshuis geboden.